20 Ιουνίου 2014

NAM JUNE PAIK MUSEUM COMPETITION (2003)

ISOMETRIC


ELEVATION / SECTION
 
PLAN 0

PLAN 1

PLAN 2

Δεν υπάρχουν σχόλια: