30 Ιουνίου 2010

Έκδοση: Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης και το έργο του

επιμέλεια: Γιώτα Καζάζη

Είναι μία δίτομη έκδοση και περιλαμβάνει τις εισηγήσεις του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε από τον Σύνδεσμο Συνεργατών και Φίλων Κωνσταντίνου Α. Δοξιάδη, με σκοπό, να κάνουν ευρύτερα γνωστό στον ελληνικό επιστημονικό κόσμο την προσωπικότητά του, τον τρόπο δουλειάς, τις ιδέες, τις θεωρίες και το έργο του. Αφορμή ήταν τα 30 χρόνια από τον θάνατό του, και αιτία η απόλυτη σιωπή στην Ελλάδα που περιβάλει μέχρι σήμερα τον Κωνσταντίνο Α. Δοξιάδη.

Τα κείμενα-εισηγήσεις είναι πλήρεις μελέτες επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων, Ελλήνων (44) και ξένων (10) και δίνουν μία σαφή εικόνα της προσωπικότητάς του Κ.Α. Δοξιάδη, του Οργανισμού Δοξιάδη με όλες τις δραστηριότητες που είχαν αναπτυχθεί -πολλές για πρώτη φορά στην Ελλάδα- των ιδεών και θεωριών του, και το κυριότερο, των έργων κάθε κλίμακας και σε πολλές ηπείρους, τα περισσότερα από τα οποία πραγματοποιήθηκαν ακριβώς όπως είχαν σχεδιαστεί με σεβασμό προς τις αρχές σχεδιασμού που εφάρμοζε ο ίδιος και προς τον άνθρωπο. Η αξιολόγηση αυτών των πραγματοποιημένων έργων, στον βαθμό που έχουν μέχρι σήμερα μελετηθεί, δίνει και το μέγεθος της προσωπικότητας και της προσφοράς του.

Ανάμεσα στα κείμενα θα βρείτε και το κείμενό μου με τίτλο: Επανερμηνεία και διορατικότητα: σύγχρονοι προβληματισμοί στη σκέψη και το έργο του Κωνσταντίνου Δοξιάδη.

29 Ιουνίου 2010

mimoa

Από σήμερα δείγμα της δουλειάς μου θα βρίσκεται και στον προσωπικό μου χώρο στην ιστοσελίδα του οργανισμού ΜΙΜΟΑ

What is MIMOA


MIMOA is an online architecture guide. It is the best source of information for your city trip with all Modern Architecture in one view. MIMOA shows Modern Architecture on a map with the address and all additional information you need to actually find and visit interiors, parks, public places, buildings and bridges.
MIMOA is free and open for everyone to contribute: publish your projects, posts comments and ratings, define your personal favorites and keep track of the projects you’ve visited. All this personal information, reviews and opinions, define the current architectural trends.
MIMOA is intended for anyone interested in Modern Architecture, design, culture, photography, cities, travelling, visiting buildings, knowing how to get there, whether the project is public and what the opening hours are. You can make your own personal convenient architecture guide.
To see how MIMOA works, click here for an overview of all tools and features.

Manifesto

The last few years we have seen an extraordinary shift in the way we live, travel, work and vacation. Now that budget airlines fly through all of Europe and internet has brought all kind of information handy, the world has shrunk and we can enjoy it every weekend. It seems everything is published, reviewed and read, so, checking out cities or basking on a beach are only two of many choices to make on a Thursday evening.
And yet there is still so much more to discover, invent and admire. With architecture as our mutual obsession, there is a wealth of new talent to hunt down and architectural treasures to be unearthed in countries whose borders have recently been opened. Creativity and technology are running forward. And it is this forward-looking mentality that excites us at MIMOA.
In 2007 Rotterdam is the architectural-capital of Europe, London regards the Creative Industry to be the largest growth factor in its economy and the city-council of Berlin considers Culture as the only source of development for the next fifty to hundred years. Trendy neighbourhoods in Barcelona draw inhabitants (and entrepreneurs!) from far across the Spanish border, old cities sprout and draw attention with new marvelous designs by the latest Superstar-Architect. For cities Architectural Energy has become the foremost monitor for cultural and economic prosperity.
But really, the all-too-familiar big names and big buildings are not that difficult to trace. We want to get close to those creative spurts that you can only find when accidentaly stumbled upon. Where are the small pearls, the yet to be discovered talents, the buildings only locals know about?
Therefore we have dedicated ourselves to bring this local Modern Architecture closer to YOU. YOUR Modern Architecture, assembled, compiled and completed, synoptic, swift and always up-to-date. Architecture for everyone to be added, searched, visited and re-viewed, MY Modern Architecture: MIMOA.
http://www.mimoa.eu/projects/Greece/Athens/Lore
http://www.mimoa.eu/projects/Greece/Patras/Papasotiriou%20bookstore
http://www.mimoa.eu/projects/Greece/Athens/Presspoint

http://www.mimoa.eu/projects/Greece/Athens/Press%20Gallery