2 Δεκεμβρίου 2017

Αμφίθυμη ΝεωτερικότηταΤαλαντευόμενη συνεχώς, σαν ένα εκκρεμές που έλκεται από πολλαπλούς πόλους, η μοντέρνα αρχιτεκτονική στην Ελλάδα ανοίγει θέματα και προκαλεί ερωτήματα προς κάθε κατεύθυνση. Μέσα από τα κείμενα του παρόντος τόμου αποκαλύπτονται υπόγειες φιλοσοφικές αναφορές και πολιτισμικές επιρροές, φωτίζονται εναλλακτικές προσλήψεις της αρχαιότητας και της παράδοσης, αναδεικνύονται λανθάνουσες απόψεις για την κοινωνία και την πολιτική, χαρτογραφούνται μετατοπίσεις ανάμεσα στο τοπικό και το διεθνές, εντοπίζονται ασυνείδητες αντιδράσεις και αντιστάσεις στη νεωτερικότητα. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον αρχιτέκτονα-δημιουργό, στο έργο του ως μια διαρκή μετουσίωση και στην επιθυμία-ικανότητά του να προτάσσει μια ιδανική συνθήκη την ίδια στιγμή που καλείται να επιλύσει πρακτικά σχεδιαστικά προβλήματα. Η συλλογή αυτή μπορεί να λειτουργήσει και ως μια εναλλακτική, συνοπτική ιστορία αρχιτεκτονικής αφού διαπραγματεύεται διαχρονικά 'συμπτώματα' της αρχιτεκτονικής θεωρίας και πρακτικής στην Ελλάδα του 20ού αιώνα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Μια κρίση ταυτότητας της αρχιτεκτονικής κριτικής

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΡΙΒΗ Aπό την Ελευσίνα στους Δελφούς

H ΔΕΛΦΙΚΗ ΟΥΤΟΠΙΑ Mια αρχαία κοινότητα στη μοντέρνα εποχή

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ Isotype διαγράμματα από τον Νeurath στον Δοξιάδη

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ H επιστημονική τάση στα Τεχνικά Χρονικά

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΠΗΤΕΡΗ Mια 'παρεξήγηση' 60 χρόνων

ΤΟΠΟΣ, ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑ Όροι και όρια μιας 'κοινής' αρχιτεκτονικής

ΝΑΥΑΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ Ένα άγνωστο περιστατικό της ζωής του Δημήτρη Πικιώνη

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ Η Ιστορία ως Θεωρία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Για την Ιστορία της Θεωρίας της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

INDEX