23 Μαρτίου 2009

Journal of Architecture

Στο επόμενο τεύχος του Journal of Architecture (έκδοση RIBA) θα μπορεί κανείς να διαβάσει και ένα δικό μου κείμενο. Το παρακάτω, ένα μικρό απόσπασμα. Περίσσότερα στο τεύχος volume 14 number 2 που θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο.


This research uses vision as a methodological tool in order to highlight the relationship
between vision and architecture as represented through Constantinos Doxiadis’ dissertation
which analyses architectural space in ancient Greece using a system of visual angles. This
relationship between vision and architecture as represented through Doxiadis’ dissertation
designates his association with a broader philosophical environment of the European midwar
era where theories concerning the aesthetic dimension of vision are at the forefront.
Doxiadis’ dissertation as a characteristic paradigm of early modernism brings forth a
certain conceptualisation of vision as an analytical and aesthetic tool used in architectural
design. Nineteenth-century architectural theory advanced vision as the most important
amongst other senses. Since Choisy’s concept of the picturesque at the Acropolis there is a
theoretical tradition about the way the observer understands architectural space through
a series of successive perspective images. Architecture always deals with phenomena.
Visual representation transfers the experience of the object when the actual object is absent.

4 Μαρτίου 2009

Presspoint / Papasotiriou @ AIA part II
Σε λίγες μέρες κάποιος θα μπορεί να δει όλους τους συντελεστές του έργου στην εξωτερική επιφάνεια της περίφραξης του εργοταξίου. Η αρχιτεκτονική είναι υπόθεση συλλογική.