26 Μαρτίου 2015

modern greek architecture in context I
Αρχιτέκτονες […] θα αντικρύσουμε τα ήθη, τα έθιμα (για κάθε τόπο και χώρο), το έδαφος και όλην την παραγωγικότητά του […] θα σταθούμε, ακόμη, μπροστά στη θρησκεία. Και στα τραγούδια, στις προσευχές και στις γιορτές. Μαζί και στις πίκρες και σ’ όλες τις εκδηλώσεις της «λαϊκής» κοινωνίας.

Άρης Κωνσταντινίδης, Δυο «χωριά» απ’ τη Μύκονο και μερικές πιο γενικές σκέψεις μαζί τους [1947], Ηράκλειο: ΠΕΚ, 2011, σ. 35.