24 Νοεμβρίου 2015

Ελληνικό DO.CO.MO.MO. 25 ΧΡΟΝΙΑ

Επιστημονική Ημερίδα

Ελληνικό DO.CO.MO.MO. 25 ΧΡΟΝΙΑ:
Πεπραγμένα, προοπτικές και προκλήσεις για το μέλλον της τεκμηρίωσης και προστασίας της μοντέρνας αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα.
27 Νοεμβρίου 2015
Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Οδός Πατησίων 42, Κτίριο Αβέρωφ, Αίθουσα ‘Λύσανδρος Καυταντζόγλου’.
 
Στόχος της ημερίδας είναι η χάραξη νέων κατευθύνσεων στην τεκμηρίωση και προστασία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής που να ανταποκρίνονται στις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις. Ακολουθώντας μια πρώτη μαχητική περίοδο τεκμηρίωσης και προστασίας, η διατήρηση της ελληνικής μοντέρνας αρχιτεκτονικής ως πολιτιστικής κληρονομιάς έχει πλέον, σε μεγάλο βαθμό, κατοχυρωθεί σε θεσμικό επίπεδο. Όμως, παρά την αυξανόμενη θεσμική και επιστημονική νομιμοποίηση, η συλλογική αποδοχή της σημασίας του μοντέρνου στην ελληνική κοινωνία παραμένει περιορισμένη ενώ η μεθοδολογία επεμβάσεων είναι ελλιπής. Καθώς στη διεθνή κοινότητα οι πολιτικές επανάχρησης κυριαρχούν, η διατήρηση ως τομέας της αρχιτεκτονικής δραστηριότητας θα έπρεπε να μας απασχολεί όλο και περισσότερο - ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου το μεγαλύτερο μέρος του κτισμένου περιβάλλοντος παρήχθη στον 20ό αιώνα και όπου σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης δεν υπάρχει νέα οικοδομική δραστηριότητα. 

Οργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΟ DO.CO.MO.MO. και ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ,
σε συνεργασία με τα ΑΡΧΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ,
με την υποστήριξη του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και του DO.CO.MO.MO. INTERNATIONAL

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
10.00-11.00 Χαιρετισμοί-Τοποθετήσεις

10.00-10.10 Ελένη Μαΐστρου
Κοσμήτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
10.10-10.20 Αριστείδης Μπαλτάς
Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
και
Μαρία Βλαζάκη – Ανδρεαδάκη
Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Πρόεδρος Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, Συμβουλίου Μουσείων και Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων
10.20-10.30 Γιάννης Τσιρώνης
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, και Ειρήνη Κλαμπατσέα, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Επίκουρη καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής & του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων
10.30-10.40 Μάρω Αδάμη
Ομότιμη Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Υπεύθυνη Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής Μουσείου Μπενάκη

11.00-12.00 1η Ενότητα:
Θεσμικό Πλαίσιο και Πολιτικές Προστασίας της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα: Κριτήρια και Οπτικές

Συντονιστής: Παναγιώτης Φαραντάτος

11.00-11.15 Παναγιώτης Τουρνικιώτης
Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, Docomomo International, Executive Committee
Η Μοντέρνα αρχιτεκτονική ως νεωτερικότητα και ως κληρονομιά.
11.15-11.30 Ευγενία Γατοπούλου
Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων ΥΠΠΟΑ
Η αντίφαση ανάμεσα στην πρωτοπορία του μοντέρνου και τον ορθολογισμό της διατήρησης.
11.30-11.45 Γεώργιος Γκανασούλης
Γενικός Διευθυντής Πολεοδομίας του ΥΠΕΝ
Η προστασία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα: Θεσμικό πλαίσιο, προβλήματα εφαρμογής και σχετικοί προβληματισμοί.
11.45-12.00 Ζήσης Κοτιώνης
Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
και
Νικόλαος Πλατσάς
Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Το Μη-Μέλλον της Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής: Από τον Μοντερνισμό, ως Αρχιτεκτονική του Κράτους Πρόνοιας, στην Αρχιτεκτονική της Αυτοκρατορίας.

12.00-12.30 Διάλειμμα

12.30-15.00 2η Ενότητα:
Όρια και Καταγραφές του Ελληνικού Μοντερνισμού. Τα Αρχεία και οι Προοπτικές τους

Συντονιστής: Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος

Υπάρχουν, και αν ναι, ποια είναι τα όρια του ελληνικού μοντερνισμού; Έχει νόημα μια χρονική οριοθέτηση; Παρά τη διαρκή ανάδειξη μοντέρνων Ελλήνων αρχιτεκτόνων και εμβληματικών κτηρίων που παρέμεναν για καιρό στην αφάνεια, πολλά σημαντικά έργα δεν έχουν βρει ως σήμερα τη θέση τους στην ιστορία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Τι λανθάνει ως υλικό απαραίτητο για την ανανέωση της έρευνας; Ανάμεσα σε μια άκαμπτη αξιολογική θεμελίωση και μια ευέλικτη κοινωνική και πολιτισμική ενσωμάτωση, τί επιλέγουμε και πότε; Ποια είναι η συμβολή των αρχείων που φιλοξενούν υλικό σχετικό με την ελληνική μοντέρνα αρχιτεκτονική πέρα από τη διάσωση, φύλαξη και καταγραφή της; Η μέχρι τώρα συμβολή τους στην ερευνητική τεκμηρίωση και τη διάχυση της γνώσης γύρω από το ελληνικό μοντέρνο ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και θεωρίες; Υπάρχουν προοπτικές ενσωμάτωσης στα παραδοσιακά εργαλεία καταγραφής σύγχρονων καινοτόμων μέσων τεκμηρίωσης, όπως ψηφιακές βάσεις δεδομένων; Καθώς η αρχειακή τεκμηρίωση μας ενδιαφέρει τόσο ως καταγραφή μιας, όσο το δυνατόν, ολοκληρωμένης ταυτότητας του έργου, όσο και ως κριτική αποτίμηση της ιστορικής, κοινωνικής, τεχνολογικής, αισθητικής ή πολιτισμικής σημασίας του, θα ήταν ενδεδειγμένη μια διεύρυνση των τεκμηρίων όπως αναφορές σε υποδομές, κελύφη, εσωτερικούς χώρους, τεχνολογικό εξοπλισμό, υλικά κατασκευής, βαθμό επιρροής στη δημόσια σφαίρα, δημόσια κριτική στον τύπο ή και αποτίμηση από το ευρύ κοινό;


12.30-12.45 Πέτρος Φωκαϊδης
Υποψήφιος διδάκτωρ ΕΜΠ
και
Παναγιώτα Πύλα
Αναπλ.Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κριτική Ιστοριογραφία και Ψηφιακά Εργαλεία Τεκμηρίωσης: Προοπτικές Ενίσχυσης της Έρευνας στην Μοντέρνα Αρχιτεκτονική.
12.45-13.00 Αιμιλία Αθανασίου
Υποψήφια διδάκτωρ ΕΜΠ
Για ένα ανοιχτό αρχείο της ελληνικής μοντέρνας αρχιτεκτονικής.
13.00-13.15 Τίνα Καραλή
Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΜΠ
Το «Δημόσιο» και το «Επίσημο» Μοντέρνο.
13.15-13.30 Κώστας Τσιαμπάος
Λέκτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ.
Ο ορισμός του μοντέρνου: αυτό που βλέπουμε, αυτό που κρατάμε.
13.30-14.00 Συζήτηση

14.00-15.00 Διάλειμμα

15.00-16.00 3η Ενότητα:
Η Συμβολή της Διδασκαλίας και Κριτήρια Διατήρησης και Συνέχειας στη Διαρκή Επιστροφή στη Μοντέρνα Εμπειρία

Συντονίστρια: Λίνα Δήμα

Η παρακαταθήκη του μοντέρνου κινήματος φιλοδοξεί να εξασφαλίσει τη λειτουργική σχέση του αρχιτέκτονα και του έργου του τόσο με τη κοινωνία όσο και με το φυσικό περιβάλλον. Σε ποιο βαθμό η διδασκαλία στις αρχιτεκτονικές σχολές διαμορφώνει μια «μοντέρνα» συνείδηση στους νέους αρχιτέκτονες που κρατά ζωντανά τα διδάγματα του μοντέρνου; Η μοντέρνα εμπειρία μεταφέρεται στις νέες γενιές ως ιστορικό πεπραγμένο ή ως διαρκής επιστροφή στην αφετηρία μιας μονίμως εκκρεμούς διαδρομής στη νεωτερικότητα που δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ; Μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να θεωρηθεί συμβατή τόσο με την εγγενή ιδιότητα του μοντέρνου να επενδύει στο εκάστοτε παρόν όσο και με το τραύμα του ελληνικού μοντέρνου που παραμένει ανοιχτό σε μια διαρκή εσωστρέφεια και ανάγκη ευρύτερης αναγνώρισης και καταξίωσης; Τι κρατάμε ως επίκαιρο ή παραδειγματικό για την διδασκαλία; Σε μια εποχή που γίνεται λόγος για πολλαπλούς, εναλλακτικούς ή περιφερειακούς μοντερνισμούς, η ελληνική περίπτωση σήμερα έχει να συνεισφέρει μια φρέσκια ματιά;


15.00-15.15 Σοφία Τσιράκη
Επίκουρη καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας: Στο διδακτικό δρόμο ενός «μεσογειακού μοντερνισμού».
15.15-15.30 Γιώργος Αγγελής
Λέκτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
και
Μπίλυ Γιαννούτσου
Λέκτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
Το ελληνικό μοντέρνο του ’30 και η σημασία του στο μάθημα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.
15.30-15.45 Ρίβα Λάββα
Λέκτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
Η ύλη ως ύστατο καταφύγιο για την προστασία του Μοντέρνου Κινήματος.
15.45-16.00 Βασίλης Κολώνας
Καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Π. Θεσσαλίας
Από τα σχολεία του ΄30 στα ξενοδοχεία του ΄60 και του ΄70. Η κακοποίηση του μοντέρνου στην Ελλάδα και η «κατά περίπτωσιν» αντιμετώπισή της.

16.00-17.30 4η Ενότητα:
Σύγχρονες Επεμβάσεις και Πρακτικές Επανάχρησης σε Μοντέρνα Κτίρια

Συντονιστής: Παναγιώτης Τουρνικιώτης

Οι σύγχρονες παρεμβάσεις σε μοντέρνα κτήρια με στόχο τη διατήρηση της ζωής τους με νέους όρους αποτελούν διεθνώς αντικείμενο συζητήσεων, αντιπαραθέσεων, ενίοτε και συγκρούσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά: α. Πώς εξασφαλίζεται πρακτικά η διατήρηση της ζωής ενός μοντέρνου κτιρίου ή συνόλου; Ποιο είναι το πεδίο όπου διασταυρώνεται η επανάχρηση σημαντικών ή μεγάλης κλίμακας μοντέρνων κτιρίων και συνόλων με την ιδιωτική πρωτοβουλία και την διαχείριση των όρων πρόσληψής τους από το ευρύτερο κοινό; Θα μπορούσαν να εξεταστούν τρόποι αμεσότερης παρέμβασης και συμμετοχής των πολιτών; Πώς αντιμετωπίζονται θέματα χρηματοδότησης και διαχείρισης έργων μεγάλης κλίμακας ή ζητήματα σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, και ποιοί οι όροι με τους οποίους μπορεί να συμβεί αυτό; β. Ιεραρχούνται τα επιμέρους χαρακτηριστικά ενός μοντέρνου κτιρίου/συνόλου (τυπολογία, μορφή, δομή, υλικότητα/κατασκευή, λειτουργία, συμβολισμός, κλπ.) στην προοπτική της προστασίας, διατήρησης και αποκατάστασής του; Τίθεται θέμα αυθεντικότητας των αρχικών υλικών και κατασκευαστικών μεθόδων της μοντέρνας αρχιτεκτονικής; Νομιμοποιείται ο τυπολογικός και λειτουργικός μετασχηματισμός ενός κτιρίου, στο πλαίσιο επανάχρησης και αλλαγής λειτουργίας του; Νομιμοποιείται εντέλει ο συνολικός ανασχεδιασμός του και σε ποιο βαθμό;

16.15-16.30 Γραφείο Κίζη
Αποκατάσταση & Αξιοποίηση Μεγάρου Μ.Τ.Σ & Θεάτρων Παλλάς και Αλίκη.
16.30-16.45 Διονύσης Σοτοβίκης
Μετατροπή της Οικίας – Ατελιέ Σπητέρη στην οδό Κυκλάδων του Α. Προβελέγγιου στην Gallery Gazonrouge.
16.45-17.00 Νικόλας Τραβασάρος - Divercity Architects
Μετατροπή του Κτίριου Γραφείων Δοξιάδη στο One Athens Κτίριο Κατοικιών.
17.00-17.15 Γραφείο 3SK A. + B. Στυλιανίδης
ΦΙΞ – ΕΜΣΤ Ενίσχυση και Μετασκευή πρώην Εργοστασίου ΦΙΞ στο Νέο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
17.15-17.30 Δημήτρης Παπαλεξόπουλος
Ανακαίνιση / Αποκατάσταση Σχολείου Τ. Ζενέτου στον Αγ. Δημήτριο.
17.30-18.00 Συζήτηση

18.00-18.30 Διάλειμμα

18.30-19.30 5η Ενότητα:
Το Μοντέρνο ως ζωντανή Πολιτισμική Κληρονομιά

Συντονιστής: Κώστας Τσιαμπάος

Σήμερα, ένα ελάχιστο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας εκτιμά την αξία ενός μοντέρνου κτιρίου, παρότι η χρονική απόσταση της εποχής μας από την έκρηξη και άνθηση της μοντέρνας αρχιτεκτονικής είναι σχετικά μικρή και οι περισσότεροι Έλληνες διαθέτουν βιωματική εμπειρία από την κατοίκιση σε μοντέρνα κελύφη, όπως οι αστικές πολυκατοικίες. Αν δεχθούμε ότι η τεκμηρίωση της μοντέρνας αρχιτεκτονικής οδηγεί και εξασφαλίζει σε ένα βαθμό μια ηθική και πολιτισμική ‘νομιμοποίησή’ της, τότε ποιές νέες στρατηγικές και τεχνικές μπορούμε να αναζητήσουμε σήμερα ώστε αυτή να αναβαθμιστεί στη συλλογική συνείδηση; Με ποιους τρόπους μπορεί να ευαισθητοποιηθεί, εμπλακεί ή κινητοποιηθεί ένα ευρύτερο κοινό; Πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε φθαρμένους κώδικες επικοινωνίας ή να δημιουργήσουμε νέους; Ποιος ο ρόλος της αρθρογραφίας στα έντυπα και ψηφιακά μέσα καθώς και η ανάπτυξη οδηγών πόλης και διαδραστικών χαρτών σε αυτήν την κατεύθυνση της εξοικείωσης του κοινού με την μοντέρνα ελληνική αρχιτεκτονική;

18.30-18.45 Λίνα Δήμα
Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΜΠ
Από την ‘αρχιτεκτονική του μπουντουάρ’ στη μοντέρνα αρχιτεκτονική ως κοινό πνευματικό αγαθό.
18.45-19.00 Νίκος Πατσαβός
Αρχιτέκτων, Ctrl Space Lab
Ο μοντέρνος κώδικας: ένα έργο σε εξέλιξη.
19.00-19.15 Πάνος Τσακόπουλος
Δρ Αρχιτέκτων
Το μοντέρνο είναι η καθημερινή εμπειρία της πόλης.
19.15-19.30 Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος
Λέκτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
Μοντερνισμού παράδοση: Η τεκμηρίωση ως προστασία ή η χρησιμοθηρική έρευνα.

19.30-20.30 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης – απολογισμός:
Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος, Ζήσης Κοτιώνης, Νίκος Μπελαβίλας, Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Κώστας Τσιαμπάος, Παναγιώτης Φαραντάτος, Πέτρος Φωκαϊδης.

21 Νοεμβρίου 2015

Urban Allotment Gardens in Europe / forthcoming

 
Although urban allotment gardening dates back to the nineteenth century, it has recently undergone a renaissance of interest and popularity. This is the result of greater concern over urban greenspace, food security and quality of life. This book presents a comprehensive, research-based overview of the various features, benefits and values associated with urban allotment gardening in Europe.
The book is based on a European COST Action project, which brings together researchers and practitioners from all over Europe for the first detailed exploration of the subject on a continent-wide scale. It assesses the policy, planning and design aspects, as well as the social and ecological benefits of urban allotment gardening. Through an examination of the wide range of different traditions and practices across Europe, it brings together the most recent research to discuss the latest evolutions of urban allotment gardening and to help raise awareness and fill knowledge gaps.
The book provides a multidisciplinary perspective, including insights from horticulture and soil science, ecology, sociology, urban geography, landscape, planning and design. The themes are underpinned by case studies from a number of European countries which supply a wide range of examples to illustrate different key issues.

Table of Contents

Foreword
Maluo Weirich, General Secretary of the Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

Preface
David Crouch

Introduction
Simon Bell

1. A History of Urban Gardens in Europe
Nazila Keshavarz and Simon Bell

Part 1: Urban Allotment Gardens in the European Political, Planning and Legal Sphere
2. The Idea of Allotment Gardens and the Role of Spatial and Urban Planning
Matthias Drilling, Renata Giedych, Lidia Poniży
3. Grassroots Gardening Movements: Towards Cooperative Forms of Green Urban Development?
Byron Ioannou, Nerea Morán, Martin Sondermann and Chiara Certomà
4. Political-Economic Urban Restructuring: Urban Allotment Gardens in the Entrepreneurial City
Efrat Eizenberg, Simone Tappert, Nicola Thomas and Andis Zilans

Part 2: The Ecology of Urban Allotment Gardens
5. Ecosystem Services from Urban Gardens
Andrew S. Hursthouse, Teresa E. Leitão, Annette Voigt, Avigail Heller, Béatrice Bechet and Paulo Brito da Luz
6. Environmental Pressures on and the Status of Urban Allotments
Andrew S. Hursthouse and Teresa E. Leitão
7. Lessons Learned: Indicators and Good Practice for an Environmentally Friendly Urban Garden
Annette Voigt, Teresa E. Leitão, Andrew S. Hursthouse, Ari Jokinen, Avigail Heller, Monika Latkowska, Paulo Brito da Luz, Yvonne Christ, Béatrice Béchet, Mart Külvik and Johannes Langemeyer

Part 3: Spatial Design Aspects of Urban Allotment Gardens
8. The Position of Urban Allotment Gardens within the Urban Fabric
Sandra Costa, Runrid Fox-Kämper, Russell Good and Ivana Sentić
9. Emergent Approaches to Urban Gardening
Silvio Caputo, Eva Schwab and Kostas Tsiambaos

10. Allotment Gardens as a Challenge for an Urban Designer
Antoine Zammit and Ina Suklje-Erjavec 

Part 4: The Social Sphere of Urban Allotment Gardens
11. Urban Allotment Garden: A Case for Place-Making
Susan Noori and Mary Benson
12. Motivations behind Urban Gardening: "Here I Feel Alive"
Laura Calvet-Mir, Hug March, Helena Nordh, Jeanne Pourias and Barbora Čakovská
13. Urban Allotment Gardens Built for and by Means of Trust
Tim Delshammar, Maria Partalidou and Rhys Evans

Concluding Remarks
Runrid Fox-Kämper

11 Νοεμβρίου 2015

Αθήνα Παρίσι 1945-1975 : Αρχιτεκτονική

Σας καλούμε στις 20 Νοεμβρίου 2015 στο αμφιθέατρο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών σε μια ημερίδα έρευνας για τις πολύπλευρες ανταλλαγές ανάμεσα σε Αθήνα και Παρίσι, το κρίσιμο διάστημα 1945-1975, με κοινό κριτήριο την Αρχιτεκτονική.

Οι Έλληνες που έφυγαν στο Παρίσι με το Ματαρόα και οι Γάλλοι που έφτασαν στην Αθήνα του εμφυλίου, εκείνοι που έφυγαν και εκείνοι που γύρισαν στην αρχή ή στο τέλος της δικτατορίας, συναντήθηκαν σε μια δημιουργική αναζήτηση, που ένωσε τη νεωτερικότητα με την κλασική και την ανώνυμη αρχιτεκτονική.

Προσωπικές μαρτυρίες με συγκινησιακή φόρτιση θα συναντηθούν με αποτελέσματα νέας και ανέκδοτης ακόμα έρευνας φέρνοντας στο φως ελάχιστα γνωστές πτυχές της μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής σκέψης και πρακτικής:

- από τη διδασκαλία του Γιώργου Κανδύλη στο Παρίσι και τα άγονα σχέδιά του για την Ελλάδα του ’60 ως το απρόσμενα ελληνικό-και-μοντέρνο σπίτι του Ιάννη Ξενάκη στην Αμοργό
- από την κατοικία Σπητέρη, που σχεδίασε ο Άρης Προβελέγγιος στην Αθήνα, μετά τη θητεία του στο γραφείο του Le Corbusier, ως το άγνωστο ακόμα έργο του αρχιτέκτονα και ζωγράφου Θάνου Τσίγκου
- από τους συμμαθητές του Ζενέτου στην Ecole des Beaux Arts του ’50 - τους Μαργαρίτη Αποστολίδη, Κώστα Μανουηλίδη, Νίκο Χατζημιχάλη, για τους οποίους θα μιλήσουν τα παιδιά τους
- στον Jean Dubuisson, Grand Prix de Rome στην Ελλάδα του εμφυλίου, που εργάστηκε σε μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους πριν αρχίσει μια πλούσια καριέρα στο Παρίσι, στην οποία περιλαμβάνονται η πρώτη αποκατάσταση της villa Savoye σε συνεργασία με τον Le Corbusier και ο πύργος του Montparnasse.

Οι ομιλητές είναι μέρος της ιστορίας που αφηγούνται και φέρνουν στο προσκήνιο, μαζί με φτασμένους και νέους ερευνητές, τα αποτελέσματα μιας πρωτότυπης έρευνας. Όλοι μαζί συνθέτουν μια τοιχογραφία της εποχής από τον εμφύλιο ως το τέλος της δικτατορίας, στην οποία η σχέση της Ελλάδας με τη Γαλλία ήταν ταυτόχρονα πολιτική, πολιτιστική και δημιουργική με ιδιαίτερα γόνιμο αντίκτυπο για την πορεία των δύο αρχιτεκτονικών παραδόσεων.

Η ημερίδα έρευνας ‘Αθήνα Παρίσι 1945-1975 : Αρχιτεκτονική’ οργανώνεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο πλαίσιο του τετραετούς προγράμματος έρευνας ‘Παρίσι-Αθήνα 1945-1975’ που εκπονείται με ευθύνη της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, σε συνεργασία με το ΜουσείοΜπενάκη, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. 
Επιμέλεια ημερίδας: François Loyer και Παναγιώτης Τουρνικιώτης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ


9.45 Υποδοχή
10.00 Χαιρετισμοί
Alexandre Farnoux, Διευθυντής Γαλλικής Σχολής
Ελένη Μαΐστρου, Κοσμήτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

Πρώτη συνεδρίαση: Από το γενικό πλαίσιο στον αντίκτυπο
Πρόεδρος Lucile Arnoux

10.20 François Loyer: Παρίσι-Αθήνα 1950-1960
10.45 Παναγιώτης Τουρνικιώτης: Το διπλό ταξίδι των Ελλήνων αρχιτεκτόνων. Από το Ματαρόα στη μεταπολίτευση
11.10 Συζήτηση
 11.30 Διάλλειμα

Δεύτερη συνεδρίαση: Τροχιές
Πρόεδρος Γιάννης Τσιώμης

12.00 Κώστας Τσιαμπάος: Η κατοικία Σπητέρη: μια ‘παρεξήγηση’ 60 χρόνων
12.25 Κωνσταντίνα Κάλφα, Μάρα Παπαβασιλείου: Η κατοικία του Ιάννη Ξενάκη για τον F.B. Mâche στην Αμοργό: ένα έργο αλληλογραφίας
12.50 Παναγιώτης Φαραντάτος: Το βάρος του κόσμου: για μια αποκατάσταση του Θάνου Τσίγκου
13.15 Συζήτηση

Μεσημεριανή διακοπή

Τρίτη συνεδρίαση: Διακλαδώσεις
Πρόεδρος François Loyer

15.15 Γιάννης Τσιώμης
Γιάννης Τσιώμης: Τα μαθήματα του Γιώργου Κανδύλη στη Σχολή Καλών Τεχνών. Μεταξύ ανθρωπολογίας και πολιτικής
15.40 Νίκος Μαγουλιώτης, Παναγιώτης Τουρνικιώτης: Σχέδια του Κανδύλη στην Ελλάδα, 1958-1975: Αθήνα, Σπέτσες, Πάτρα, Φάληρο
16.05 David Peyceré : Το βραβείο της Ρώμης και η Ελλάδα : Jean Dubuisson, 1946-1949
16.30 Συζήτηση
 16.45 Διάλειμμα

Τέταρτη συνεδρίαση: Παρίσι-Αθήνα, εκλεκτικές συγγένειες:Μαργαρίτης Αποστολίδης, Κώστας Μανουηλίδης, Νίκος Χατζημιχάλης

17.00-18.30 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.
Νικήτας Χατζημιχάλης, Ελένη Μανουηλίδου, Χρήστος Αποστολίδης
Πρόεδρος: Παναγιώτης Τουρνικιώτης

18.30 Διάλειμμα

Πέμπτη συνεδρίαση: Παρίσι-Αθήνα, aller-retour

19.00-20.30 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, συζήτηση, αποτίμηση.
François Loyer, David Peyceré, Γιάννης Τσιώμης, Παναγιώτης Τουρνικιώτης
Πρόεδρος: David Peyceré

Στα ελληνικά και στα γαλλικά με ταυτόχρονη μετάφραση.

Ιδιότητες ομιλητών:

François Loyer, Επίτιμος Διευθυντής Ερευνών, CNRS.
Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ.
Κώστας Τσιαμπάος, Λέκτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ.
Κωνσταντίνα Κάλφα, Διδάκτωρ Αρχιτέκτων ΕΜΠ.
Μάρα Παπαβασιλείου, Αρχιτέκτων ΕΜΠ, master Sciences Po.
Παναγιώτης Φαραντάτος, Αρχιτέκτων ΕΜΠ, υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ.
Γιάννης Τσιώμης, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής και Διευθυντής σπουδών στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Νίκος Μαγουλιώτης, Αρχιτέκτων ΕΜΠ.

7 Νοεμβρίου 2015

Έγκλημα στην οδό Κυκλάδων / η συζήτηση

 Η βιντεοσκόπηση της ανοιχτής συζήτησης για τον Προβελέγγιο, το έργο του, τον Le Corbusier, την Κυψέλη κ.α. από τo greekarchitects.

3 Νοεμβρίου 2015

Le Modulor / Η συζήτηση

Η στρογγυλή τράπεζα και βιβλιοπαρουσίαση 'Le Corbusier / Le Μοdulor' που έλαβε χώρα στις 22.10.2015 στο Γαλλικό Ινστιτούτο από το blod:


Αντωνακάκης, Τουρνικιώτης, Κωσταβάρα-Παπαρρήγα, Φαραντάτος κι εγώ.