31 Ιουλίου 2008

κατάστημα τύπου / part II
εικόνες από την φάση της κατασκευής... περισσότερα σύντομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: