4 Μαρτίου 2009

Presspoint / Papasotiriou @ AIA part II
Σε λίγες μέρες κάποιος θα μπορεί να δει όλους τους συντελεστές του έργου στην εξωτερική επιφάνεια της περίφραξης του εργοταξίου. Η αρχιτεκτονική είναι υπόθεση συλλογική.

Δεν υπάρχουν σχόλια: