10 Μαρτίου 2010

Παρίσι-Αθήνα 1919-1939. Το διπλό ταξίδι / Η αρχιτεκτονική

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ / MUSÉE BENAKI
ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ / ÉCOLE FRANÇAISE D’ ATHÈNES
ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ / ECOLE D’ARCHITECTURE D’ATHENES

Παρίσι-Αθήνα 1919-1939. Το διπλό ταξίδι / Η αρχιτεκτονική
Paris-Athènes 1919-1939. Le double voyage / L’architecture


Επιστημονική Ημερίδα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Παρίσι-Αθήνα 1919-1939. Tο διπλό ταξίδι» / Journée d’étude dans le cadre du programme de recherche « Paris-Athènes 1919-1939. Le double voyage »

Πέμπτη 18-3-2010 Μουσείο Μπενάκη (Κουμπάρη 1, Κολωνάκι)
Jeudi 18-3-2010 Musée Benaki (Koubari 1, Kolonaki)


Πρόγραμμα / Programme

10.00 Νίκος Πατσαβός: «Η πρόσληψη της γαλλικής αρχιτεκτονικής παιδείας στο ΕΜΠ του μεσοπολέμου» /
Nikos Patsavos : « La réception de l’éducation architecturale française à l’Université Nationale Technique d’Athènes pendant l’entre-deux-guerres »

10.30 Τίνα Καραλή: «Η βιβλιογραφική τεκμηρίωση της γενιάς του 30 – Η γαλλική βιβλιογραφία» /
Tina Karali « La documentation bibliographique de la génération des années 30 – La bibliographie française »

11.00 Σταύρος Μαρτίνος: «Οι σπουδές του Στάμου Παπαδάκη στην ESA και η προβολή τους στην αρχιτεκτονική του δράση στην Ελλάδα» /
Stavros Martinos : « Les études de Stamo Papadakis à l’ESA et leur projection sur son activité architecturale en Grèce »

11.30 Διάλειμα

12.00 Πέτρος Φωκαίδης: «Ορέστης Μάλτος και Πολύβιος Μιχαηλιδης: το διπλό ταξίδι και ο Le Corbusier» /
Petros Phokaidés » « Orestis Maltos et Polyvios Michaelidés : le double voyage et Le Corbusier »

12.30 Κώστας Τσιαμπάος: «O Άγγελος Σικελιανός, οι αρχιτέκτονες του μεσοπολέμου και η αναβίωση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ως μοντέρνου» /
Kostas Tsiampaos : « Angelos Sikelianos, les architectes de l’entre-deux-guerres et la renaissance de la civilisation grecque ancienne en tant que moderne »
13.00 Συζήτηση / discussion

16.00 Μάρω-Καρδαμίτση Αδάμη: / Maro Kardamitsi-Adami: «Η διδασκαλία του Ερνέστ Εμπράρ στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ» /
« L’enseignement d’Ernest Hébrard à l’Ecole d’architecture d’Athènes »

16.30 Αλέκα Γερόλυμπου: «Μορφή, λειτουργία και μνήμη της μεσοπολεμικής πόλης. Αστικός εκσυγχρονισμός και η συμβολή του Ερνέστ Εμπράρ» /
Aleka Gerolympos : « Forme, fonction et mémoire de la ville de l’entre-deux-guerres. La modernisation urbaine et la contribution d’Ernest Hébrard »

17.00 Διάλειμα

17.30 François Loyer: «Παρίσι-Αθήνα: η αρχιτεκτονική αναζήτηση» /
« Paris-Athènes : la quête de l’architecture »

18.00 Παναγιώτης Τουρνικιώτης: «Παρίσι- Αθήνα μέσω αρχιτεκτονικής» /
Panayotis Tournikiotis : « Paris-Athènes à travers l’architecture »

18.30 Συζήτηση / discussion

Οι εισηγήσεις θα γίνουν στα ελληνικά, με την εξαίρεση του κ. Loyer που θα μιλήσει γαλλικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: