11 Αυγούστου 2010

Ernst NeufertBauentwurfslehre


300 περίπου σελίδες

Βασικός συνεργάτες της έκδοσης ο αρχιτέκτονας Gustav Hassenpflug. [1]

Συνέβαλαν στην επεξεργασία των σχεδίων οι αρχιτέκτονες Richard Machnow, Willy Voigt, Fritz Rutz, Konrad Sage.[2]

Σημαντική η συμβολή της γερμανικής επιτροπής προτύπων (Deutsche Normenausschuß).[3]

Πρόλογος της Deutsche Normenausschuß όπου τονίζεται η σωματική διάσταση της αρχιτεκτονικής και η σχέση του ανθρώπινου σώματος με το περιβάλλον του σε όλα τα επίπεδα.[4]

Μεγάλη σημασία δίνεται στη συμβολή της τυποποίησης στην οικονομία της παραγωγής και στην μείωση του κόστους παραγωγής η οποία έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο του βιοτικού επιπέδου του λαού.[5]

Αναφέρεται η μεγάλη αξία που θα έχει το βιβλίο για αρχιτέκτονες και κάθε έναν που ασχολείται με την κατασκευή.[6]

Ξεκινάει από τις διαστάσεις του χαρτιού (σ. 12-14) παρουσιάζει σχεδιαστικά σύμβολα (σ. 16-21) Αναφέρεται στις διαστάσεις και τις αναλογίες του ανθρώπινου σώματος σε σχέση με τις αναλογίες της χρυσής τομής και διατρέχει συνοπτικά τις αντίστοιχες μελέτες για τις αναλογίες του ανθρώπινου σώματος από την αρχαία Αίγυπτο και την κλασική Ελλάδα μέχρι τις θεωρίες του Leonardo da Vinci, του Μιχαήλ Άγγελου στην Αναγέννηση.[7]

Στη συνέχεια μιλάει για το οπτικό πεδίο και τη σχέση της προοπτικής με τα κτίρια και τις κατασκευές, τον ρόλο της οπτικής «απάτης». Δίνει παραδείγματα όπου αναλύει μέσα από οπτικές γωνίες 18ο , 27ο ,45ο ,54ο, κ.α. τη σχέση του παρατηρητή με την αντίληψη του χώρου και της αρχιτεκτονικής.[8]

Στη συνέχεια του βιβλίου αναφέρεται σε πολλά θέματα που καλύπτουν κάθε πλευρά του σχεδιασμού και της παραγωγής του χώρου.

Το φυσικό και το τεχνητό φως
Ανοίγματα
Σκάλες
Ανελκυστήρες
Δρόμοι και πεζοδρόμια
Τυπολογίες κατοικιών
Οργάνωση της κουζίνας και συσκευές για το νοικοκυριό
Καθιστικό
Υπνοδωμάτια
Μπάνια
Κήποι
Κατόψεις διαμερισμάτων από Γερμανούς αρχιτέκτονες
Σχολεία
Γραφεία
Αποθήκες
Εργοστάσια
Χώροι στάθμευσης
Εστιατόρια
Ξενοδοχεία
Θέατρα
Στάδια
Νοσοκομεία
Εκκλησίες
Κοιμητήρια

Υπάρχουν παραδείγματα από κτήρια γνωστών και μη αρχιτεκτόνων. Έχει ενδιαφέρον ότι όλα παρουσιάζονται με τον ίδιο τρόπο χωρίς αξιολόγηση. Ανάμεσα στους γνωστούς είναι οι Gropius, Mendelsohn, Hilberseimer, Behrens, Taut, κ.α.

[1] Neufert, Ernst, Bauentwurfslehre, Βερολίνο: Bauwelt-verlag, 1936, σ. 3.
[2] όπ.π., σ. 3.
[3] όπ.π., σ. 3.
[4] όπ.π., σ. 5.
[5] στο ίδιο.
[6] στο ίδιο.
[7] όπ.π., σ. 23.
[8] όπ.π., σ. 28-29.

Δεν υπάρχουν σχόλια: