19 Νοεμβρίου 2011

The glasses of the architect

Scarpa

Poelzig

Asplund

Behrens

Botta

Calatrava

Correa
Grimshaw

Johnson

Le Corbusier

Meier

Pei

Δεν υπάρχουν σχόλια: