29 Ιανουαρίου 2013

EAHN Business Meeting 2013


Business Meeting - Saturday 2 February, morning 9.30-13.00

Board
Adrian Forty 
Mari Hvattum
Tom Avermaete 
Maarten Delbeke

Participants
Abdullah Al-nfeesi /Ruben Bauer /Cana Bilsel /Jorge Correia /Davide Deriu /Rob Dettingmeijer /Ruth Hanisch /Hilde Heynen /Ingrid Holzschuh /Merlijn Hurx /Josephine Kane /Javier Martinez /Daniel Millette /Alona Nitzan Shiftan /Monika Platzer /Carmen Popescu /Panayiota Pyla /Nele De Raedt /Michela Rosso /Michelangelo Sabatino /Mariann SIMON /Nancy Stieber /Kostas Tsiambaos /Belgin Turan /Daniel Walser.

Δεν υπάρχουν σχόλια: